زنون یا هدلایت ؟

یکی از بیشترین خرید ها و تعویض لامپ ها در این بخش خودرو یعنی نور بالا انجام می گیرد که دلیل آن کاملا واضح و مشخص است . لامپ هالوژن فابریکی استفاده شده در نور بالای خودرو ها توسط کمپانی های داخلی خودرو سازی معمولا و در بهترین حالت 55 وات مصرفی دارند که در قبال این مصرف بالا نور بسیار بسیار کم و با حرارت بالایی تولید می کنند